Gyorslinkek

 • Vitaindító
 • Felhívás
 • Tájékoztató
 • Felhívás
 • Csíkszeredai mesterképzés

Login

Top Panel

Vidékfejlesztési agrármérnök mesterképzés 2016

VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS

a Szent István Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi Karának
csíkszeredai kihelyezett képzése


Miért érdemes vidékfejlesztési agrármérnöknek tanulni? Miért fontos a vidéki élettér rendszerének ismerete, fejlesztési lehetőségének folyamatos vizsgálata? Milyen lehetőségeim lesznek az életben, ha ezt a képzést választom?

Természetes, hogy a pályaválasztás előtt állók naponta ilyen kérdésekkel szembesülnek, hiszen az egyéni boldogulás stratégiájának kialakítása, a személyre szabott életút- algoritmusok kidolgozása nem könnyű feladat. Mindezek alapján engedje meg a kedves Érdeklődő, hogy bemutassuk az általunk koordinált mesterszak kompetenciájának főbb összefüggéseit.

Napjainkra a mezőgazdaság már nem az egyetlen (bár még meghatározó) alkotórésze a vidéknek, hiszen a vidékgazdaság jóval összetettebb és bonyolultabb rendszert alkot. Figyelembe véve az EU integráció részeként működő támogatáspolitikát, annak átalakulási trendjeit, jól látható, hogy a strukturális átalakulások, a vidéki iparfejlesztés, az élelmiszergazdaság, az infrastruktúra javítása, a társadalmi problémák megoldásainak keresése, a falusi turizmus lehetőségeinek kutatása is jelentős szerepet kap a vidékgazdaságban. Mára már ezért ezek összességét inkább agribusiness-nek hívjuk, így komplexebb rendszerként értelmezve, ennek megfelelően alakítottuk ki a vidékfejlesztési agrármérnök képzésünk rendszerét. Ennek értelmében a vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzésben a szakmai kompetenciák rendszerében az alábbi négy terület köré koncentráljuk az oktatás súlypontjait:

 • vidék- és térgazdaság összefüggései, intézményrendszere;
 • gazdaság- és regionális politika makrogazdasága;
 • társadalmi és kulturális különbségek mérséklése;
 • környezeti, ökológiai egyensúly kialakítása.

Meggyőződésünk, hogy ezen területek összhangja biztosíthatja a megfelelő gazdasági életszínvonal lehetőségét, sikeres üzleti működés mellett, jó közéleti, demokratikus, polgárbarát gazdaságfejlesztést. A gazdag tudományos, művészeti, turisztikai kínálati tevékenység mellett lehetőséget biztosít egy értékeiben megőrzött, védett környezet, ökológiatudatosság kialakításához.

Az oktatás során elsajátított fontosabb ismeretkörök, tantárgyak: agrárpolitika, gazdasági jog, integrált területfejlesztés, számvitel, vidékgazdaságtan, emberi erőforrás-gazdálkodás, környezeti politika, mezőgazdasági piacok gazdaságtana, agrár-információs rendszerek, településfejlesztés, vidékszociológia, projektmenedzsment, számvitel, helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, település- és térségmarketing.

A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

 • az adott vállalati, intézményi vagy közösségi projekteknek a vidék gazdasági, társadalmi és természeti környezetére való hatásait;
 • a gazdasági, humán, környezeti és minőségbiztosítási rendszereket;
 • a térségi informatikai fejlesztési és tervezési, társadalomtudományi, gazdasági, projektek koordinálását és vezetését;
 • multifunkcionális vidékfejlesztéssel és a vidéki közösségek életképességének megőrzésével kapcsolatos elveket;
 • az agrobusiness működésének és fejlődésének nemzetközi-, nemzeti- és térségi összefüggéseit;
 • a fenntartható gazdálkodás, a vidékgazdaság, a műszaki- technológiai fejlesztés alapelveit.

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • vidékgazdasági projektek tudományos alapossággal történő önálló kidolgozására, koordinálására, vezetésére, ellenőrzésére;
 • a gazdaságfejlesztés komplex szemlélet alapján történő folyamatos megújításának irányítására, az adottságokhoz igazodó gazdasági, társadalmi szerkezet kialakítására;
 • a szakterület problémáinak felismerésére, használható megoldások kidolgozására, innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére;
 • szaktanácsadási feladatok ellátására;
 • pályázati tevékenység menedzselésére;
 • gazdaságfejlesztési folyamatok szervezésére, ellenőrzésére, valamint kutatási eredmények gyakorlati megvalósítására;
 • vidékgazdaság problémáinak felismerésére és fejlesztési javaslatok előkészítésére, szakmai értékelésére.

Reméljük, hogy ezzel a rövid ismertetővel felkeltettük érdeklődését, és ősszel induló csíkszeredai képzésünkön hallgatóink között üdvözölhetjük! Tekintettel arra, hogy a felvételi eljárások módja, tartalma országonként nagy eltérést is mutathat, így ezzel az oldallal szeretnénk Önnek megkönnyíteni a képzésre történő jelentkezést.

 

Felvételi információk

A képzés megnevezése
Vidékfejlesztési agrármérnök MSc

A képzést folytató intézmény
Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Szakmai partnerintézmény
Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány

A képzés ideje
4 félév

A képzés formája
Levelező képzés, félévente 5 hétvégi alkalomra tömbösítve

Helyek száma
Államilag támogatott: 40 hely
Költségtérítéses: 30 hely

A képzés helyszíne
Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány épülete, Csíkszereda

A képzésre történő jelentkezés határideje
2016. augusztus 26.

A képzésre történő jelentkezés feltétele
A jelentkező rendelkezzen alapfokozatot, vagy ezzel egyenértékű főiskolai végzettséget, illetve egyetemi szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevéllel.

A felvételi eljárás menete
Az intézmény felvételi vizsgát nem szervez. A mesterképzési szakra történő felvétel során a jelentkezőket rangsorolják. A rangsorolást a benyújtott – legmagasabb végzettséget igazoló – oklevélben (Diploma de licenta) szereplő érdemjegyből (media examenului de licenta) számított pontszám – maximum 90 pont -, illetve különböző jogcímeken adható többletpontok – maximum 10 pont – beszámítása alapján végzik. A megszerezhető többletpontokról ide kattintva kaphat tájékoztatást. A rangsoroláson kívül minden jelentkező esetében kredit- átvételi eljárás is lefolytatásra kerül.

Kredit- átvételi eljárás
Az eljárás célja annak megállapítása, hogy a jelentkező korábbi tanulmányai során elsajátította-e azokat az ismereteket, amelyek a mesterképzésbe való sikeres bekapcsolódáshoz szükségesek. A gyakorlat szerint a gazdaság-, agrár-, műszaki és társadalomtudományok közé sorolható főiskolai és egyetemi végzettség esetén a befogadás kreditfeltételei nagy valószínűség szerint megvannak, a kredit-átvételi eljárás döntően az ellenőrzésre irányul. Az eljárást azonban minden jelentkező esetén elvégezzük, mivel egyéb szakok esetén is elképzelhető, hogy megvan a szükséges kredit. Adott feltételek megléte esetén a kredit-átvételi bizottság javaslata alapján lehetőség nyílhat arra is, hogy a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint szerezze meg a hallgató.
A SZIE GTK kredit-átviteli bizottsága a jelentkező által benyújtott dokumentumok (index-, illetve leckekönyv, vagy supliment la diploma) másolata alapján határozza meg a jelentkező által teljesített és elfogadott kreditet. Amennyiben a jelentkező kreditált tantárgyakkal rendelkezik, akkor azt a kibocsátó intézmény által adott kredittel elfogadjuk. Azon jelentkezők esetében, akik még nem kreditált tantárgyakkal rendelkeznek, a SZIE GTK kredit-átviteli bizottsága végzi el a kreditálást.

Összességében:
A felvételhez Önnek két feltételnek kell megfelelnie. Az egyik feltétel szerint a felvételi eljárásban az elérhető 100 pontból a lehető legtöbb pontot kell megszereznie. A másik feltétel az, hogy a kredit-átvételi eljárás során a mesterképzésbe való bekapcsolódáshoz szükséges minimum kreditértékek az Ön esetében elfogadásra kerüljenek.

 

Letölthető dokumentumok:

 A felvételi eljárás menete

 A felvételi eljárás során megszerezhető többletpontok

 Kredit-átvételi eljárás menete

 Kredit-elismerési kérelem

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

eea

psr cimlap