Gyorslinkek

 • Vitaindító
 • Felhívás
 • Tájékoztató
 • Felhívás
 • Csíkszeredai mesterképzés

Login

Top Panel

Székelyföldi Agrárinnovációs Centrum

A székelyföldi térség 1989 utáni társadalmi folyamataival kapcsolatos elemzések egyértelműen mutatják azt, hogy a térségnek szüksége van olyan komplex kitörési/fejlesztési programra, amely: 

 • Alapvetően a térségi saját adottságokra alapozó innovációt ösztönzi;
 • Teret és keretet ad a térségbe irányuló tudástranszfernek és a térségi tudástermelésnek;
 • Egyszerre támogatja a foglalkoztatási szegmenst és a térségi, lokális identitásfolyamatokat, arculatfejlesztést;
 • Hálózatba, klaszterbe fogja a számos eseti, egyedi, változó időtartamú kezdeményezést.  

Figyelembe véve a térségi adottságokat, a családi háztartások működési modelljeit, valamint az elmúlt két évtized kezdeményezéseinek jellegét, olyan komplex agrárinnovációs projekt indítására volt szükség, amely a helyi jellegű termékektől a tájkultúráig, a termelési technológiák megismerésétől a kommunikációs és marketing kérdésekig, a termék-előállítás sikeres gyakorlataitól, illetve a mintaprojektek létesítésétől a többszintű szakmai képzésig és ismeretterjesztésig a vidéki térségekre jellemző ”agrár” kérdéskör minél több szegmensét átfogja és rendszerbe foglalja.    

A megjelölt kulcsfontosságú fejlesztéspolitikai témakörnek 2012-ig nem volt a térségben integráló és szolgáltató funkciót is ellátó intézményes szakmai szereplője. Az agrárinnovációhoz kapcsolódó tevékenységek és szereplők vagy individuális léptékben próbáltak érvényesülni, jobb esetben csak szűk szegmensekbe szerveződtek (csak termelők, csak értékesítők, csak turizmusban érdekeltek, csak szakértők, csak képzéssel foglalkozók).  Az egyes szereplők és az egyes szegmensek között nem volt érintkezési felület, ezért nem érvényesültek azok a szinergikus hatások, amelyek a többféle ágens egymáshoz kapcsolásából erednének. A projekt alapvető feladatának tekinti a szegmensek közötti szinergikus hatások generálását oly módon, hogy összekapcsolja a témakör térségi információit, a különböző szegmensek szereplőit, létrehozza és működteti azokat a hálózatokat és társadalmi nyilvánosságokat, amelyek a témakör egésze számára támogató és referenciakeretet jelentenek. 

Kutatási eredmények szerint továbbra is nagyon erős a háztartások többségének az agrárjellegű tevékenységek iránti affinitása. Az agrárinnovációs projekt az inkluzív fejlesztés olyan modelljét képviseli, amely az utóbbi években szakmai és szakpolitikai téren egyaránt előtérbe került. Kulcselemei: a foglalkoztatási helyzet és a versenyképesség javítása a rurális térségekben elsősorban az endogén kapacitásokra alapozva, munkaigényes tevékenységek és beruházások ösztönzése, endogén adottságokat alapozó innováció, a versenyképesség társadalmi oldalának erősítése. A térség erre a modellre nagyon alkalmas, azonban kezdeményező és integráló szerepet fölvállaló projektre/intézményre van szükség. 

A térség egészére irányuló komplex projekt kidolgozása és működtetése indokolttá tette olyan térségi Agrárinnovációs Centrum létrehozását, amely egyfelől térségi intézményi szereplők, másfelől szakmai tudást és autoritást biztosító külső szakmai intézmények, szervezetek, vállalkozások konzorciumán alapult. 

2012-ben a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány kezdeményezésére az alábbi szakmai konzorcium került létrehozásra a Székelyföldi Agrárinnovációs Centrum megalapítására: 

Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány (a konzorcium szervezője) 

Szent István Egyetem, Gödöllő
Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Csíkszereda 

Szakmai partnerek és támogatók:

Agrárinisztérium, Budapest
Innovációs és Tehnológiai Minisztériuma, Budapest

A Székelyföldi  Agrárinnovációs Centrum által felvállalt  tevékenységek: 

 • Képzési programok modul (felnőttképzés,szaktanácsadás, felsőoktatás,doktori programok)
 • Ismeretterjesztési modul
  Módszertani központ, mintaprojektek, mintatelepek
  Best practices
  Termék és technológia bemutatók szervezése

 • Sikeres gyakorlatok promóciója és társadalmasítása modul
 • Térségi információ menedzsment modul
  Adatbázis építés
  Térségi információs hírlevél
 • Hálózat és klaszterszervezési modul
   
 • Rendezvényszervezési modul
  Konferenciák, műhelytanácskozások
  On-line előadások szervezése
 • Folyamat monitoring modul
  Az agrárinnovációhoz kapcsolódó társadalmi folyamatok nyomon követése
  A program társadalmasításának hatását elemző tevékenység 

Az együttműködés nyitott a térség fejlesztése érdekében tenni kívánó bármely szakmai szervezet /projekt számára.

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

cimer sm
KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM

psr cimlap